Thứ bảy 05 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 10:41 | 05 / 12 / 2020 - Lượt xem: 268

Thứ hai

(Ngày 30-10)

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ Đảng uỷ dự chào cờ đầu tuần.

 

Địa điểm:

Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã.

 

8 giờ 00:

Cùng dự:

Họp Ban chấp hành Đảng uỷ.

Trưởng - phó MTTQ và đoàn thể

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

Thứ ba

(Ngày 31-10)

Chiều:

 

13 giờ 30:

Ban Thường vụ dự họp giao ban Cơ quan tháng 11.

 

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

Thứ tư

(Ngày 01-11)

Sáng:

8 giờ 00:

Đồng chí Nguyễn Quang Thanh – HUV, Bí thư Đảng uỷ đi công tác tại ấp (có chương trình riêng).

 

Địa điểm:

Ấp 2, 3.

Thứ năm

(Ngày 02-11)

Sáng:

1

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quốc Trụ - UVTV, CT MTTQ trực tiếp dân (định kỳ).

 

Địa điểm:

Phòng tiếp dân.

2

8 giờ 00:

Đồng chí Võ Quốc Hoàng – Phó Bí thư thường trực; đồng chí Nguyễn Quốc Trụ - UVTV, CT MTTQ dự họp chi bộ Cơ quan tháng 11.

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

Chiều:

13 giờ 30:

Đồng chí Võ Quốc Hoàng - Phó Bí thư thường trực dự Hội thảo tập huấn chính hỡ trợ nông nghiệp.

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

 

14 giờ 00:

Đồng chí Nguyễn Quang Thanh - HUV, Bí thư Đảng uỷ đi kiểm tra các tuyến đường giao thông nông thôn.

 

Địa điểm:

Các ấp 1,2,3,4.

Thứ sáu:

(Ngày 4-11)

Sáng:

 

7 giờ 30:

Ban Thường vụ dự họp giao ban tuần 44.

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

 

Tin cùng chuyên mục khác: