Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 05:35 | 06 / 12 / 2020 - Lượt xem: 324

Thứ hai

(Ngày 09-10)

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ Đảng uỷ dự chào cờ đầu tuần.

 

Địa điểm:

Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã.

 

8 giờ 00:

Ban Thường vụ họp giao ban tuần.

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể.

Chiều:

15 giờ 00:

Ban Thường vụ dự chấm điểm Đảng bộ năm 2017.

 

Cùng dự:

Thư ký Đảng uỷ.

 

Địa điểm:

Hội trường Đài Truyền thanh huyện.

Thứ ba

(Ngày 10-10)

Sáng:

8 giờ 00:

Đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND xã dự họp mặt kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam.

 

Địa điểm:

Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 

10 giờ 30:

Ban Thường vụ dự họp mặt kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam.

 

Địa điểm:

Quán Ven Hồ.

Chiều:

13 giờ 30:

 

 

Địa điểm:

 

Thứ tư

(Ngày 11-10)

Sáng:

7 giờ 30:

 

 

Địa điểm:

 

 

9 giờ 30:

 

 

Cùng dự:

 

Chiều:

14 giờ 00:

 

 

Địa điểm:

 

Thứ năm

(Ngày 12-10)

Sáng:

 

7 giờ 30:

Đ/c Trần Xuân Trà, Chủ tịch UBND - Trưởng ban Quản lý xây dựng NTM dự họp đoàn thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó ban Quản lý xây dựng NTM.

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

 

7 giờ 30:

Đ/c Trần Quang Anh, UVTV, Chủ tịch HĐND trực tiếp dân (định kỳ).

 

Địa điểm:

Phòng tiếp dân.

Chiều:

9 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Đ/c Trần Quang Anh, UVTV, Chủ tịch HĐND dự họp cấp uỷ Chi bộ Cơ quan.

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể xã.

Thứ sáu:

(Ngày 13-10)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực dự họp Chi bộ Cơ quan tháng 10-2017.

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể xã.

 

Tin cùng chuyên mục khác: