Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 23:46 | 05 / 12 / 2020 - Lượt xem: 298

Thứ hai

(Ngày 11-9)

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ Đảng uỷ dự chào cờ đầu tuần .

 

Địa điểm:

Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã.

 

8 giờ 00:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ dự họp tự chấm điểm Khối Dân vận năm 2017.

 

Cùng dự:

Đ/c Trần Hữu Phước, Phó Trưởng Khối Dân vận.

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể.

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, Bí thư Đảng uỷ công tác tại ấp 3.

Thứ ba

(Ngày 12-9)

Sáng:

7 giờ 30:

Các đồng chí: Nguyễn Quang Thanh - HUV, Bí thư Đảng uỷ; Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Trần Quang Anh, UVTV, Chủ tịch HĐND dự Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3.

 

Cùng dự:

Đ/c Lương Văn Khiển, Phó Chủ tịch HĐND xã.

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh - HUV, Bí thư Đảng uỷ dự kiểm tra tình hình tổ chức, quy chế làm việc, công tác cải cách hành chính và hoạt động của cơ quan chuyên môn năm 2017.

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

Thứ tư

(Ngày 13-9)

Sáng:

8 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng và đ/c Trần Xuân Trà, Chủ tịch UBND xã dự kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Cùng dự:

Thành viên Ban Quản lý và bộ phận tổng hợp nông thôn mới.

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng đoàn thể xã.

 

8 giờ 00:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ rà soát các chỉ tiêu phục vụ chấm điểm Khối dân vận.

 

8 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quốc Trụ, UVTV, Chủ tịch UB.MTTQ dự chấm điểm công tác mặt trận năm 2017.

 

Địa điểm:

Trụ sở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bàu Bàng.

Thứ năm

(Ngày 14-9)

Sáng:

 

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ tiếp dân định kỳ (cả ngày).

 

Địa điểm:

Phòng Tiếp Công dân xã.

 

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Trần Xuân Trà, Chủ tịch UBND dự họp xét duyệt chính trị năm 2018.

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

Chiều:

14 giờ 00:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực; đ/c Trần Quang Anh, UVTV, Chủ tịch HĐND; đ/c Nguyễn Quốc Trụ, UVTV, Chủ tịch UB.MTTQ dự họp Chi bộ Cơ quan tháng 9.

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể.

Thứ sáu:

(Ngày 15-9)

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ Đảng uỷ tiếp đoàn kiểm tra quy chế dân chủ của Huyện.

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể xã.

 

Tin cùng chuyên mục khác: