Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 14:32 | 05 / 12 / 2020 - Lượt xem: 280

Thứ hai

(Ngày 21-8)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ Đảng uỷ dự chào cờ đầu tuần.

 

 

Địa điểm:

Uỷ ban nhân dân xã.

 

 

8 giờ 00:

Ban Thường vụ Đảng uỷ dự Hội nghị triển khai Nghị quyết trung ương 5 khoá XII.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

 

Chiều:

14 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ đi thăm các hộ nuôi yến tại ấp 1.

 

Thứ ba

(Ngày 22-8)

 

Sáng:

8 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Trần Xuân Trà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017.

 

 

Địa điểm:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

 

Chiều:

14 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng – Phó Bí thư Thường trực đi gần dân sát dân.

 

 

 

Địa điểm:

Ấp 3.

 

Thứ tư

(Ngày 23-8)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Trần Xuân Trà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND dự Hội nghị công tác phòng thủ cấp huyện.

 

 

Địa điểm:

Ban chỉ huy quân sự huyện.

 

 

8 giờ 00:

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.

 

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng, đoàn thể.

 

Chiều:

14 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Trần Quang Anh – UVTV, Chủ tịch HĐND đi gần dân sát dân.

 

Thứ năm

(Ngày 24-8)

 

Sáng:

 

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ tiếp dân định kỳ (cả ngày).

 

 

Địa điểm:

Phòng Tiếp Công dân xã.

 

 

8 giờ 00:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực; Đ/c Trần Xuân Trà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã dự giám sát việc thực hiện kết luận số 21- LK/TW, ngày 25-5-2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về việc kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

 

 

Cùng dự:

- Thành viên Tổ Giám sát theo Quyết định số 131-QĐ/ĐU ngày 28-6-2017

- Phó Chủ tịch UBND và Công chức Văn phòng

 

Chiều:

14 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Trần Xuân Trà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND dự họp giao ban Bí thư, Chủ tịch tháng 8.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện.

 

Thứ sáu:

(Ngày 25-8)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ Đảng uỷ dự họp giao ban tuần.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể xã.

 

 

11 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ dự Hội nghị sơ kết hoạt động thuế và ra mắt trụ sở mới.

 

 

Địa điểm:

Đường N17-A5 khu đô thị Bàu Bàng.

 

 

Tin cùng chuyên mục khác: