Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 20:11 | 04 / 12 / 2020 - Lượt xem: 280

Thứ hai

(Ngày 14-8)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ Đảng uỷ dự chào cờ đầu tuần.

 

 

Địa điểm:

Uỷ ban nhân dân xã.

 

 

9 giờ 00:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực dự họp cấp uỷ Chi bộ Cơ quan.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể xã.

 

Chiều:

14 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ đi công tác tại ấp.

 

Thứ ba

(Ngày 15-8)

 

Sáng:

8 giờ 00:

Ban Thường vụ Đảng uỷ dự họp xét đánh giá các tiêu chí nông thôn mới.

 

 

Cùng dự:

- Đại diện Ban Chỉ đạo xã, Ban Quản lý xã;

- Trưởng Ban Phát triển 04 ấp.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể xã.

 

Chiều:

14 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ và Đ/c Trần Xuân Trà, Chủ tịch UBND xã tiếp đoàn của Huyện khảo sát các công trình dự kiến đầu tư năm 2018 và công tác chuẩn bị năm học mới trên địa bàn xã.

 

 

 

Địa điểm:

Tập trung tại UBND xã để cùng đi với đoàn.

 

Thứ tư

(Ngày 16-8)

 

Sáng:

8 giờ 00:

Đ/c Trần Xuân Trà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã dự Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017

 

 

 

Địa điểm:

Hội trường VNPT Bình Dương (tầng 7), số 326 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một

 

 

 

8 giờ 00:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực dự họp Chi bộ Cơ quan.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể xã.

 

Chiều:

14 giờ 00:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực dự dự giám sát việc thực hiện kết luận số 21- LK/TW, ngày 25-5-2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo  của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về việc kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

 

 

Cùng dự:

- Thành viên Tổ Giám sát theo Quyết định số 131-QĐ/ĐU ngày 28-6-2017;

- Phó Chủ tịch UBND và Công chức Văn phòng.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể xã.

 

Thứ năm

(Ngày 17-8)

 

Sáng:

 

7 giờ 30:

Thường trực Đảng uỷ phân công Đ/c Nguyễn Quốc Trụ, UVTV, Chủ tịch UB.MTTQ tiếp dân định kỳ (cả ngày).

 

 

Địa điểm:

Phòng Tiếp Công dân xã.

 

Thứ sáu:

(Ngày 18-8)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ Đảng uỷ dự họp giao ban tuần.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể xã.

 

 

Tin cùng chuyên mục khác: