Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 08:43 | 05 / 12 / 2020 - Lượt xem: 214

Thứ hai

(Ngày 31-7)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ dự chào cờ đầu tuần 31.

 

 

Địa điểm:

Uỷ ban nhân dân xã.

 

 

8 giờ 00:

Ban Thường vụ dự họp giao ban đầu tháng.

 

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

 

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Trần Xuân Trà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND dự hội nghị sơ kết hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp đài truyền thanh huyện.

 

 

14 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ đi công tác tại ấp 4.

 

Thứ ba

(Ngày 01-8)

 

Sáng:

8 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ đi thăm các hộ trồng măng tre.

 

 

Chiều:

13 giờ 30:

Ban Thường vụ dự hội nghị sơ kết công tác quân sự 6 tháng đầu  năm.

 

 

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

 

 

Thứ tư

(Ngày 02-8)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ thăm các hộ nuôi yến trên địa bàn xã (cả ngày).

 

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Trường – ĐUV, PCT UBND

Đ/c Mai Thanh Nhân – cán bộ môi trường

 

Chiều:

14 giờ 00:

Đ/c Võ Quốc Hoàng – Phó Bí thư thường trực đi gần dân sát dân.

 

 

Địa điểm:

Ấp 4.

 

Thứ năm

(Ngày 3-8)

 

Sáng:

 

7 giờ 30:

Đ/c Trần Xuân Trà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND trực tiếp công dân định kỳ.

 

 

Địa điểm:

Phòng tiếp dân.

 

Sáng:

8 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ thăm các hộ nuôi yến trên địa bàn xã (cả ngày).

 

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Trường – ĐUV, PCT UBND

Đ/c Mai Thanh Nhân – cán bộ môi trường

 

Thứ sáu:

(Ngày 4-8)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng – Phó Bí thư thường trực dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017.

 

 

Địa điểm:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

 

 

8 giờ 00:

Ban Thường vụ dự họp giao ban tuần.

 

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng

 

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ đi công tác tại ấp 3.

 

 

Tin cùng chuyên mục khác: