Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 18:49 | 05 / 12 / 2020 - Lượt xem: 312

Thứ hai

(Ngày 17-7)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ dự chào cờ đầu tuần 29.

 

 

Địa điểm:

Uỷ ban nhân dân xã.

 

Chiều:

13 giờ 30:

 

 

Cùng dự:

Ban Thường vụ dự tiếp đoàn lãnh đạo huyện về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoạt động 6 tháng đầu năm 2017.

- Ban chấp hành Đảng uỷ;

- Trưởng các ngành, đoàn thể.

 

 

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

 

Thứ ba

(Ngày 18-7)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ tiếp đoàn kiểm tra thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW về quy chế công tác dân vận củ hệ thống chính trị.

 

 

 

Cùng dự:

- Trưởng các đoàn thể.

- Cán bộ tư pháp.

- Trưởng ban chỉ huy quân sự xã.

 

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

 

Thứ tư

(Ngày 19-7)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ thăm các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã (cả ngày).

 

Thứ năm

(Ngày 20-7)

 

Sáng:

 

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh – HUV, Bí thư Đảng uỷ trực tiếp công dân định kỳ.

 

 

Địa điểm:

Phòng tiếp dân.

 

 

7 giờ 30:

Ban Thường vụ dự kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (2 ngày).

 

 

 

Địa điểm:

Hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

 

Thứ sáu:

(Ngày 21-7)

 

Sáng:

 

 

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục khác: