Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 07:57 | 06 / 12 / 2020 - Lượt xem: 228

Thứ hai

(Ngày 29-5)

Sáng:

8 giờ 30:

Ban Thường vụ nghe chi bộ THCS thông qua văn kiện, đề án nhân sự chuẩn bị Đại hội.

 

Cùng dự:

Cấp uỷ chi bộ.

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

Thứ ba

(Ngày 30-5)

Sáng:

8 giờ 00:

Đồng chí Nguyễn Quang Thanh – HUV, Bí thư Đảng uỷ dự Đại hội chi bộ trường Tiểu học.

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

 

13 giờ 30:

Ban Thường vụ dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại đại biểu HĐND Tỉnh, huyện.

 

Địa điểm:

Hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

Thứ tư

(Ngày 31-5)

Sáng:

7 giờ 30:

 

Ban Thường vụ dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII.

 

Cùng dự:

-Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND-UBND-UB.MTTQ;

-Trưởng – Phó các đoàn thể;

 

Địa điểm:

Hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

 

9 giờ 00:

Đồng chí Trần Xuân Trà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND dự họp giao ban thành viên Uỷ ban định kỳ tháng 6.

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

Chiều:

14 giờ 00:

Ban Thường vụ dự họp giao ban Uỷ ban định kỳ tháng 6.

 

Địa điểm:

Hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

Thứ năm

(Ngày 01-6)

Sáng:

7 giờ 30:

Đồng chí Trần Xuân Trà - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND trực tiếp dân định kỳ.

 

Địa điểm:

Phòng tiếp dân.

Thứ sáu:

(Ngày 02-6)

Sáng:

8 giờ 00:

Đồng chí Nguyễn Quang Thanh – HUV, Bí thư Đảng uỷ dự họp Ban chấp hành Hội cựu chiến binh huyện.

 

Địa điểm:

Phòng họp đài truyền thanh huyện.

 

9 giờ 30:

Ban Thường vụ dự tiếp đoàn kiểm tra 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và tình hình hoạt động của đoàn viên, hội viên.

 

Cùng dự:

-Trưởng hoặc phó các đoàn thể.

- Bí thư các chi bộ trực thuộc.

 

Địa điểm:

Hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục khác: