Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 22:56 | 05 / 12 / 2020 - Lượt xem: 572

 

Thứ hai

(Ngày 3-4)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ dự chào cờ đầu tháng 4.

 

 

Địa điểm:

Ủy Ban nhân dân xã.

 

 

8 giờ 30:

Đ/c Trần Xuân Trà - PBT, Chủ tịch UBND dự họp giao ban thành viên Uỷ ban tháng 4.

 

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

 

Chiều:

14 giờ 00:

Ban Thường vụ Đảng uỷ dự họp giao ban Uỷ ban định kỳ tháng 4.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Uỷ ban nhân dân xã.

 

Thứ ba

(Ngày 4-4)

 

Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh - HUV, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đ/c Trần Xuân Trà - PBT, Chủ tịch UBND dự họp Ban chấp hành mở rộng tháng 4.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

 

 

15 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh - HUV, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự họp đoàn theo kế hoạch số 51-KH/HU ngày 6/2/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Đài truyền thanh huyện.

 

Thứ tư

(Ngày 5-4)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh - HUV, Bí thư Đảng ủy đi công tác tại ấp 4 (có kế hoạch riêng).

 

 

7 giờ 30:

Đ/c Trần Xuân Trà - PBT, Chủ tịch UBND; Đ/c Nguyễn Quốc Trụ - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ dự hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016 - triển khai phương hướng năm 2017.

 

 

Cùng dự:

- Trưởng công an xã.

- Bí thư xã đoàn.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện.

 

 

9 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự tiếp đoàn khảo sát nắm tình hình triển khai thực hiện các mô hình “Làm theo Bác”.

 

 

Cùng dự:

Đồng chí Nguyễn Văn Thuỳ - Phó Ban tuyên giáo.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Khối Đảng.

 

Chiều:

17 giờ 00:

 

Địa điểm:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh - HUV, Bí thư Đảng ủy dự họp chi bộ quân sự.

Hội trường Ban chỉ huy quân sự xã.

 

 

Thứ năm

(Ngày 6-4)

 

 

 

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (theo Thông báo số 28/TB-UBND ngày 28/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương).

 

Thứ sáu

(Ngày 7-4)

 

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh - HUV, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Xuân Trà - PBT, Chủ tịch UBND dự hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017.

 

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị triển lãm Tỉnh.

 

 

Tin cùng chuyên mục khác: