Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 10:44 | 05 / 12 / 2020 - Lượt xem: 394

 

Thứ hai

(Ngày 11-4)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự họp Chi bộ Cơ quan.

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự Họp giao ban Ủy ban Kiểm tra các xã.

 

Địa điểm:

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Thứ ba

(Ngày 12-4)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đi cơ sở gần dân sát dân tháng 4.

 

Địa điểm:

ấp 4.

Chiều:

14 giờ 00:

Đ/c Võ Quốc Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự họp công tác tôn giáo – dân tộc.

 

Địa điểm:

Đài truyền thanh huyện.

Thứ tư

(Ngày 13-4)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Trần Quang Anh – UVTV, Chủ tịch HĐND xã đi gần dân, sát dân.

 

Địa điểm:

Ấp 4.

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự họp đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

 

Địa điểm:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

 

Thứ năm

(Ngày 14-4)

Sáng:

8 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Trần Quang Anh – UVTV, Chủ tịch HĐND; Nguyễn Quốc Trụ - UVTV, Chủ tịch UB.MTTQ xã dự Hội nghị Hiệp thương lần 3.

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quốc Trụ - UVTV, Chủ tịch UB. MTTQ xã trực tiếp dân định kỳ.

 

Địa điểm:

Phòng Tiếp công dân.

Thứ sáu

(Ngày 15-4)

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ Đảng ủy dự họp giao ban tuần.

 

Địa điểm:

Văn phòng Đảng ủy.

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quốc Trụ - UVTV, Chủ tịch UB.MTTQ đi gần dân sát dân.

 

Địa điểm:

Ấp 1.

Văn phòng Đảng ủy xã

Tin cùng chuyên mục khác: