Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 07:46 | 06 / 12 / 2020 - Lượt xem: 502

Thứ hai

(Ngày 06-3)

Sáng:

7 giờ 30:

Ban Thường vụ Đảng uỷ cùng toàn thể cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự thường trực chào cờ đầu tháng.

 

Địa điểm:

Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã.

 

8 giờ 00:

Thường trực Đảng uỷ dự lễ phát động Tháng Thanh niên và làm công trình ánh sáng nông thôn mới.

 

Địa điểm:

Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã.

Thứ ba

(Ngày 07-3)

Sáng:

8 giờ 00:

Thường trực Đảng uỷ làm việc với Tổ xây dựng nghe báo cáo về tình hình xây dựng trái phép trên địa bàn xã.

 

Thành phần:

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã;

- Thành viên Tổ Kiểm tra xây dựng.

 

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, Đoàn thể xã.

 

8 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quốc Trụ, UVTV, Chủ tịch UB.MTTQ xã đi công tác tại ấp 1 (Cả ngày).

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã dự Hội nghị Tổng kết Kinh tế tập thể năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã.

 

Địa điểm:

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Thứ tư

(Ngày 08-3)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã đi công tác tại ấp 4 (cả ngày - có chương trình riêng)

 

7 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực dự họp Chi uỷ Chi bộ Cơ quan.

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, Đoàn thể xã.

 

Thứ năm

(Ngày 09-3)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2017.

 

Cùng dự:

Đ/c Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Trạm Y tế xã.

 

Địa điểm:

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

 

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quốc Trụ, UVTV, Chủ tịch UB.MTTQ xã dự họp Thường trực UB.MTTQ xã.

 

Địa điểm:

Văn phòng UB.MTTQ xã.

 

8 giờ 30:

Đ/c Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực tiếp công dân định kỳ (Cả ngày).

 

Địa điểm:

Phòng Tiếp công dân xã.

Chiều:

13 giờ 30:

Các đồng chí: Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ; Nguyễn Quốc Trụ, UVTV, Chủ tịch UB.MTTQ xã dự họp Khối Nội chính và Ban Chỉ đạo Tôn giáo, dân tộc.

 

Cùng dự:

- Thành viên Khối nội chính;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Tôn giáo, dân tộc gồm các đồng chí: Trường, Hưng, Nguyễn Văn Thuỳ, Hùng, Hồng, Tuyết Nhung.

 

Địa điểm:

Hội trường Khối Đảng, đoàn thể xã.

Thứ sáu

(Ngày 10-3)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã đi công tác tại Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (Ngày 09 và 10-3-2017).

 

9 giờ 00:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực dự họp Chi bộ Cơ quan.

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, đoàn thể xã.

 

Tin cùng chuyên mục khác: