Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 12:05 | 05 / 12 / 2020 - Lượt xem: 326

Thứ hai

(Ngày 20-02)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ đi gần dân sát dân tháng 2.

 

Địa điểm:

Ấp 4.

Thứ ba

(Ngày 21-02)

Sáng:

8 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Quốc Trụ - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ dự giám sát “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”.

 

Cùng dự:

- Đ/c Trần Hữu Phước – ĐUV, Bí thư xã đoàn.

- Đ/c Lương Văn Khiển – ĐUV, PCT Hội đồng nhân dân.

- Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã.

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

 

8 giờ 30:

Đồng chí Trần Quang Anh – UVTV, Chủ tịch Hội đồng nhân dân đi gần dân sát dân tháng 2.

 

Địa điểm:

Ấp 3.

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Quốc Trụ - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ dự giám sát “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”.

 

Cùng dự:

-Đ/c Trần Hữu Phước – ĐUV, Bí thư xã đoàn.

-Đ/c Lương Văn Khiển – ĐUV, PCT Hội đồng nhân dân.

-Cấp uỷ chi bộ 3; Ban lãnh đạo, Ban công tác mặt trận ấp 3.

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

Thứ tư

(Ngày 22-02)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã dự hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016.

 

Cùng dự:

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - ĐUV, PCT UBND.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thuỳ - ĐUV, Phó Ban tuyên giáo.

 

Địa điểm:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

 

Thứ năm

(Ngày 23-02)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Võ Quốc Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

 

Địa điểm:

Phòng Tiếp Công dân xã.

Chiều:

14 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh - HUV, Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Trần Xuân Trà – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND dự họp giao ban Bí thư, Chủ tịch tháng 2.

 

Địa điểm:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Thứ sáu

(Ngày 24-02)

Sáng:

7 giờ 30:

Họp Ban chấp hành Đảng ủy tháng 2.

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh - HUV, Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Trần Quang Anh - UVTV, Chủ tịch HĐND; Đ/c Nguyễn Quốc Trụ - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ dự tiếp đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của HĐND năm 2016. 

 

Cùng dự:

Đồng chí Nguyễn Văn Trường – ĐUV, PCT UBND xã.

Đồng chí Trưởng – Phó Ban pháp chế, Ban kinh tế HĐND.

Đồng chí Trần Văn Hồng – ĐUV, VP HĐND-UBND.

Đồng chí Trần Thị Xuân – ĐUV, Công chức kế toán.

 

Địa điểm:

Hội trường khối Đảng.

 

Tin cùng chuyên mục khác: