Chủ nhật 06 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 07:11 | 06 / 12 / 2020 - Lượt xem: 312

Thứ hai

(Ngày 23-01)

Sáng:

10 giờ 30:

Ban Thường vụ đi thăm và chúc Tết trên địa bàn xã (cả ngày)

 

Cùng đi:

Các đồng chí Đảng uỷ viên.

Thứ ba

(Ngày 24-01)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ họp Hội trại giao quân.

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

 

7 giờ 30:

Đ/c Trần Xuân Trà, Chủ tịch UBND xã dự họp tại Huyện.

Thứ tư

(Ngày 25-01)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ dự Hội nghị Tổng kết quân sự.

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã.

Chiều:

14 giờ 00:

Ban Thường vụ đi thăm, chúc Tết các chi bộ trực thuộc.

- 14 giờ 30: Chi bộ 1;

- 15 giờ: Chi bộ 4;

- 15 giờ 30: Chi bộ 3;

- 16 giờ 00: Chi bộ 2.

 

Cùng dự:

Đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ.

 

Địa điểm:

Văn phòng 04 ấp.

 

Thứ năm

Ngày 26-01 (29 Tết)

Sáng:

7 giờ 30:

Đ/c Trần Xuân Trà, Chủ tịch UBND xã trực Tết.

 

Địa điểm:

UBND xã.

 

7 giờ 30:

Đ/c Trần Xuân Trà, Chủ tịch UBND xã trực tiếp công dân định kỳ (Cả ngày).

 

Địa điểm:

Phòng Tiếp công dân xã.

Thứ sáu

Ngày 27-01 (30 Tết)

  Sáng

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quang Thanh, HUV, Bí thư Đảng uỷ trực Tết.

 

Địa điểm:

UBND xã.

Thứ bảy

Ngày 28-01 (01 Tết)

 

7 giờ 30:

Ban Thường vụ cùng toàn thể cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự thường trực chào cờ đầu năm mới.

 

Địa điểm:

UBND xã.

 

7 giờ 30:

Thường trực Đảng uỷ phân công đồng chí Nguyễn Văn Trường, ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã trực Tết.

 

Địa điểm:

UBND xã.

Chủ nhật

Ngày 29-01 (02 Tết)

 

7 giờ 30:

Đ/c Trần Quang Anh, UVTV, Chủ tịch HĐND trực Tết.

 

Địa điểm:

UBND xã.

Thứ hai

Ngày 30-01 (03 Tết)

 

7 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Quốc Trụ, UVTV, Chủ tịch UB.MTTQ trực Tết.

 

Địa điểm:

UBND xã.

Thứ năm

Ngày 02-02 (06 Tết)

 

7 giờ 30:

Ban Thường vụ dự họp giao ban tuần.

 

Địa điểm:

Hội trường Đảng, Đoàn thể xã.

 

Tin cùng chuyên mục khác: