Thứ bảy 05 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Ngày đăng: 13:19 | 04 / 12 / 2020 - Lượt xem: 876

Chiều ngày 05/12, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016. Dự Hội nghị có đồng chí Lữ Văn Hoàng, Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; đồng chí Dương Hùng Trí, Huyện ủy viên, Phó ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Lê Uyên Chi, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy và 15 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Với tinh thần, thái độ nghiêm túc, cầu thị đảm bảo nguyên tắc phê bình và tự phê bình, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo về các mặt tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ và thẩm quyền, trách nhiệm được phân công.

Thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền cấp, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã, các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đã đạt được những kết quả tích cực. Hoạt động y tế, giáo dục, đào tạo, chính sách xã hội, an sinh xã hội, các hoạt động văn hoá phục vụ nhu cầu của nhân dân. Kết quả: Duy trì trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế, 3/4 ấp đạt ấp văn hóa, qua bình xét có 95,76% hộ đạt gia đình văn hoá, 86% khu nhà trọ đạt khu nhà trọ văn hóa.Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trong năm học 2015-2016 đạt 98%, tiểu học đạt 100%, duy trì đạt chuẩn về phổ cập giáo dục; công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình và trẻ em được thường xuyên quan tâm; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục thực hiện có chiều sâu và thực chất; các vấn đề xã hội thiết yếu như: giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa được chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 0,79%.Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được đặc biệt chú trọng, nâng cao về chất lượng. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của trên về công tác quân sự địa phương, luôn thực hiện nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, giao quân đạt chỉ tiêu huyện giao, có 3 đảng viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, đến nay 100% ấp đội trưởng, trung đội trưởnglà đảng viên. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội được tăng cường và hoạt động có hiệu quả, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cũng được tăng cường; công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân được kịp thời, đúng luật, tỷ lệ hoà giải thành hơn 91,7% góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra như: Thu thuế phi nông nghiệp đạt hơn 65% chỉ tiêu huyện giao.Việc cải cách hành chính, thay đổi lề lối làm việc, phong cách phục vụ nhân dân tuy có thực hiện, nhưng kết quả chưa cao.Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như: công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng chưa thật sự nhạy bén và kịp thời; chất lượng đảng viên trẻ chưa cao; cấp uỷ, nhất là người đứng đầu chi uỷ một số chi bộ chưa thật sự quan tâm chỉ đạo sâu sát việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên có lúc có nơi thiếu chặt chẽ, thiếu tính phòng ngừa dẫn đến nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số và vẫn còn trường hợp phải xoá tên đảng viên; một số đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực chưa thật sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và triển khai thực hiện chưa có hiệu quả công tác lĩnh vực mình phụ trách.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đoàn thể đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Đảng ủy đưa ra 7 giải pháp: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời ngăn chặn sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; đẩy mạnh việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các chi bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, trước hết là trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ nhằm tạo sự thông suốt về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm động viên tinh thần trách nhiệm, thể hiện quyết tâm cao, cùng nhau ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với những mô hình và việc làm cụ thể thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, chú trọng kiểm tra, giám sát toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của bộ phận một cửa, đổi mới lề lối làm việc, đạo đức tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là chương trình, kế hoạch của Đại hội huyện và của địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đưa công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)thành hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Văn phòng Đảng ủy

Tin cùng chuyên mục khác: