Thứ bảy 05 / 12 / 2020>> Lịch làm việc tuần thứ 45 của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy<<
Email công vụ
Tiếp nhận ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền

Bí thư Đảng ủy: 0918.445.359

Hỗ trợ, phản ánh tình hình an ninh, trật tự

Trưởng Công an xã: 0978.118.401

Hỗ trợ công tác Đảng

Thư ký Đảng ủy: 0974.887.085

Giải quyết hành chính

Phó Chủ tịch UBND xã: 0988.639.384

Công tác quân sự, quốc phòng

Chỉ huy trưởng Quân sự: 0988.097.747

Chế độ chính sách, người có công

Cán bộ LĐTBXH: 0974.454.287

Công tác tư pháp - Hộ tịch

Công chức phụ trách: 0908.806.756

Văn phòng UBND xã

Phụ trách chính: 0978.353.017